Extraescolars – Primària

Alumnes de primària

Amb bici a l'escola

L’objectiu és que els alumnes tinguin coneixaments bàscis sobre les normes de circulació, la bici i les seves parts i adquireixin les habilitats necessàries per circular correctament en bicicleta per un nucli urbà (de casa a l’escola)
Al mateix temps tractarem de fer-los reflexionar sobre els beneficis de la bici: medi ambient, salut, mobilitat sostenible, … Però el principal objectiu será que l’alumne es diverteixi amb les activitats dissenyades al voltant de la bicicleta.

Amb el treball en equip fomentarem els valors de respecte i comanyonia amb la resta d’alumnes. Igualment l’ús de la bicicleta ens aportarà un grapat de volors que l’alumne adquirirà sense adonar-se’n:

Civisme: L’infant que arriba a l’escola amb bici apren abans les normes de circulació i els senyals perquè els conerix de manera pràctica (in situ) i l’afecten en la seva vida diària.

Salut: desplaçar-se en bicicleta es pot convertir en un hàbit que adquirit a aquesta edat els pot aportar un plus de salut pels beneficis que comporta l’exercici físic moderat i diari.

Consum: L’elecció de la bici pels nostres desplaçaments ens converteix en consumidors més responsables. Els hàbits adquirits de nens acostumen a mantener-se en edat adulta.

Informació de l’activitat

TEMARI

Com funciona una bici:

 • Tipus de bicis
 • Parts d’una bici i funcions
 • Mecànica i manteniment bàsic: pressió, punxades, greixar, cadena, etc.

Tècnica sobre la bici: a través de jocs, gimcanes i circuits.

 • Frenada
 • coordinació
 • Canvis
 • Velocitat
 • Equilibri
 • Força

Educació viària: comprensió dels principals senyals, els que es podem trovar de casa a l’escola.

RECURSOS MATERIALS DELS ALUMNES

 • Bicicleta: Si hi ha algún alumne que no disposa de bicicleta Guiabike li proporcionarà.
 • Casc: Insispesable que cada alumne tingui un casc. En cas contrari Guiabike li proporcionarà.
 • Guants: no és obligatori però si molt recomanable, no cal que siguin especifics de bici.

ESPAIS ON ES DESENVOLUPA L’ACTIVITAT.

 • Patí i/o pavelló. Es duran a terme totes les activitats en bicicleta, així com les activitats on no calgui utilizar ordinadors.
 • Sala d’informàtica i/o aula: Quan calgui l’ús d’ordinadors o la meteorología ho aconselli.
 • Seria molt interessant dur a terme activitats fora de l’escola. En tot cas, sempre previ consentiment de les famílies i en cap cap seria imprescindible.

REQUISITS INDISPENSABLES

 • Que l’infant li desperti interés aquesta activitat i li agradi anar amb bici.
 • Es pot realitzar l’extraesclar encara que el nen no sàpiga anar amb bici, però cal comunicar-ho amb atelació.